Today's Featured Sermon
Click to Tune In William Marrion Branham - Led By The Spirit Of God
 Listeners Now:  
Since April 17, 2002:
 Listeners Served:  
 Sermon Downloads:  
 
   
Loading...


Meewerken aan het verspreiden van het Eindtijd Evangelie van Jezus Christus

Hoe kan ik deel uitmaken van deze poging om het Eindtijd Evangelie te brengen aan degenen die het Goede Nieuws niet gehoord hebben?
 
Bullet U kunt dit werk ondersteunen met uw gebeden.

Bullet U kunt uw opmerkingen delen in ons Gastenboek , ervaringen in ons Getuigenissenboek , of Ooggetuigenverslag , (als er voor u gebeden is, als u broeder Branham’s samenkomsten hebt bijgewoond, of de kans hebt gehad tijd met hem door te brengen) zo vaak als u zich daartoe geleid voelt.

Bullet Uw financiële steun/gift stelt ons in staat om onze website te make nand LWB Mobile App platform, bij te houden en te beheren, te zorgen voor 24/7 streaming voor de Eindtijd Boodschap, Boodschap boeken en King James Bijbels te kopen en ze GRATIS uit te delen aan nieuwe gelovigen en degenen die er geen kunnen betalen.

Wij geven al het materiaal kosteloos, zoals de Bijbel zegt:

"Maak zieken beter, wek doden op, maak melaatsen rein en drijf demonen uit. Voor niets hebben jullie dit gekregen, geef het dan ook weg voor niets." [Mattheüs 10:8]

Alle giften die wij ontvangen worden gebruikt om het werk te ondersteunen.
Living Word Broadcast is een vrijwillig werk, en vrijwilligers krijgen geen vergoeding voor hun tijd en gemaakte kosten.

Living Word Broadcast
P. O. Box 4951
Naperville, IL, 60567 USA
OF

Voor alle giften wordt aan het eind van het jaar waarin de gift is ontvangen een fiscaal-aftrekbaar ontvangstbewijs verstrekt.

Wij bedanken u bij voorbaat voor uw gebeden en hulp voor dit werk.

"De oogst is wel groot maar er zijn weinig arbeiders ,’ zei Hij tegen hen. ‘Vraag de Heer van het land dus of hij arbeiders wil sturen om zijn oogst binnen te halen."[Lukas 10:2]

Bidt voor ons, dat wij iedere dag door de Heilige Geest geleid mogen worden bij deze kleine poging het Eindtijd Evangelie van de Here Jezus Christus te verspreiden.

Moge God u en uw geliefden rijkelijk zegenen.

LWB is toegewijd voor allen die uitzien naar de komst van de Here Jezus Christus; aan Hem zijn we dank verschuldigd voor de aangeleverde vertaalde spullen."Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen."[Heb 10:25] Dus is dan noch hij die plant iets, noch hij die begiet, maar God, Die laat groeien.[1 Kor 3:7]
Copyright © 2002-2024 Kopierechten � 2002-2013 Living Word Broadcast. Alle Rechten Voorbehouden. Copyright | Privacy Policy | Disclaimers | Credits