Dnešná hlavná kázeň
William Marrion Branham - Filter rozumného človeka
 Listeners Now: 27 
Since April 17, 2002:
 Listeners Served: 22,969,345 
 Sermon Downloads: 24,931,964 
 
Thursday November 26, 2020  3:00:46 am CST (GMT -6) 
Loading...

Slovensky

"Ale vo dňoch hlasu siedmeho anjela, keď bude trúbiť, dokoná sa tajomstvo Božie, ako to zvestoval svojim sluhom prorokom."[Zjavenie 10:7]

Ak
Bullet hľadáš uzdravenie z nejakej choroby (napr. rakovina),
Bullet túžiš nájsť zmysel alebo účel svojho života,
Bullet hľadáš biblickú pravdu alebo túžiš kráčať bližšie s Pánom Ježišom Kristom
potom si prosím nájdi čas na počúvanie niektorých našich vysielacích kanálov.


  Today's Featured Sermon
Schedule
 
Listeners
tune-in button   "But in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as he hath declared to his servants the prophets."[Revelation 10:7] schd0   9/50
Now Playing: William Marrion Branham - Why?
  Subject For This Month: Quicken Your Mortal Bodies By His Spirit That Dwelleth In You
Schedule
 
Listeners
tune-in button   [Romans 8:11]  "But if the Spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his Spirit that dwelleth in you."
[John 6:63]  "It is the spirit that quickeneth; the flesh profiteth nothing: the words that I speak unto you, they are spirit, and they are life."
[Ephesians 2:1-5]
1 "And you hath he quickened, who were dead in trespasses and sins;"
2 "Wherein in time past ye walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience:"
3 "Among whom also we all had our conversation in times past in the lusts of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind; and were by nature the children of wrath, even as others."
4 "But God, who is rich in mercy, for his great love wherewith he loved us,"
5 "Even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ, (by grace ye are saved;)"

schd0   2/50
Now Playing: William Marrion Branham - The Easter Seal
Next Selection: William Marrion Branham - It Is The Rising Of The Sun
  Prayer-Healing
Schedule
 
Listeners
tune-in button   "And the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up; and if he have committed sins, they shall be forgiven him."[James 5:15]
schd2
  2/50
Now Playing: William Marrion Branham - Prayer Line 58-07
Next Selection: William Marrion Branham - Prayer Line 55-09
  Gospel Music
Listeners
tune-in button   "Sing unto the LORD a new song, and his praise from the end of the earth, ye that go down to the sea, and all that is therein; the isles, and the inhabitants thereof."[Isaiah 42:10] 2/50
Now Playing: Unknown Artists - He Who Began A Good Work In Yo
Next Selection: Bro Ron Spencer - Unringing The Bell
Get the flash player to see these videos.
 
William Branham Videos (Total Views: 742,443)
Select thumbnail (and Language - work in progress)
English  French   Spanish

 
    Listeners
Interview
Wm Branham Interview - 53-0800
Prayer-Healine Line #1
Prayer-Healing Line1 - 53-0800
Deep Calleth Unto..
Wm Branham Sermon - 54-0624
    0/50
Viewed: 189,609
Viewed: 130,398
Viewed: 128,282
Healing Explained
How To receive Healing - 54-0624
Receiving Healing
Prayer Healing Line Prep - 54-0624
Prayer-Healing Line #2 Prayer Healing Line2 - 54-0624  
 
Viewed: 120,044
Viewed: 46,262
Viewed: 127,848
 
William Branham Sermon Library
Listeners
Tune-In to LWB 0/50  
 
  Dnešná hlavná kázeň
Plán
 
Poslucháčov
Vysielanie   "Ale vo dňoch hlasu siedmeho anjela, keď bude trúbiť, dokoná sa tajomstvo Božie, ako to zvestoval svojim sluhom prorokom."[Zjavenie 10:7]
schd7
  3/50
Teraz prehráva:  William Marrion Branham - Filter rozumného človeka
ďalší výber  William Marrion Branham - Piata pečať

Vysielame Williama Branhama, “muža poslaného od Boha” s uzdraveniami a odhaleniami biblických tajomstiev s jedinečnou službou v našom veku.

Pre viac informácií kliknite sem na prihlásenie sa do nášho mesačného letáku zdarma.

Stiahnuť zadarmo súbor s  Otázkami a odpoveďami z Posolstva času konca: časť #1 |  časť 2  .(Počet stiahnutí:   477,205)

Pre ďalšie informácie navštívte stránku http://www.vecerne-svetlo.sk

Nech Pán Ježiš Kristus bohate žehná teba a tvojich milovaných, ako sa pripájaš k vysielaniu Living Word Broadcast.

LWB je venované všetkým, ktorí vyhliadajú zjavenie sa Pána ježiša Krista; vám dlžíme tieto tu použité materiály."Neopúšťajúc svojho shromaždenia, ako majú niektorí obyčaj, ale napomínajúc sa, a to tým viacej, čím viacej vidíte, že sa blíži ten deň."[Židom 10:25]."Takže nie je ničím ani ten, kto sadí, ani kto polieva, ale Bôh, ktorý dáva vzrast."[1 Korinťanom 3:7]
Copyright © 2002-2020 Living Word Broadcast. Všetky práva vyhradené. Copyright | Súkromie | Vylúčenie zodpovednosti | Zásluhy