Dnešná hlavná kázeň
William Marrion Branham - Je len jedna Bohom vyhradená cesta
 Listeners Now: 12 
Since April 17, 2002:
 Listeners Served: 30,784,811 
 Sermon Downloads: 19,796,870 
 
Monday September 25, 2023  11:56:25 pm CST (GMT -6) 
Loading...

Slovensky

"Ale vo dňoch hlasu siedmeho anjela, keď bude trúbiť, dokoná sa tajomstvo Božie, ako to zvestoval svojim sluhom prorokom."[Zjavenie 10:7]

Ak
Bullet hľadáš uzdravenie z nejakej choroby (napr. rakovina),
Bullet túžiš nájsť zmysel alebo účel svojho života,
Bullet hľadáš biblickú pravdu alebo túžiš kráčať bližšie s Pánom Ježišom Kristom
potom si prosím nájdi čas na počúvanie niektorých našich vysielacích kanálov.


  Today's Featured Sermon
Schedule
 
Listeners
tune-in button   "But in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as he hath declared to his servants the prophets."[Revelation 10:7] schd0   1/50
Now Playing: William Marrion Branham - Questions And Answers On Hebrews #1
  Subject For This Month: They Drank Of That Spiritual Rock That Followed Them
Schedule
 
Listeners
tune-in button   [Exodus 17:6]  "Behold, I will stand before thee there upon the rock in Horeb; and thou shalt smite the rock, and there shall come water out of it, that the people may drink. And Moses did so in the sight of the elders of Israel."
[I Corinthians 10:4]  "And did all drink the same spiritual drink: for they drank of that spiritual Rock that followed them: and that Rock was Christ."
[John 7:37-39]
37 "In the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, If any man thirst, let him come unto me, and drink."
38 "He that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water."
39 "(But this spake he of the Spirit, which they that believe on him should receive: for the Holy Ghost was not yet given; because that Jesus was not yet glorified.)"
schd0   1/50
Now Playing: William Marrion Branham - Shalom
Next Selection: William Marrion Branham - God's Provided Way For This Day
  Prayer-Healing
Schedule
 
Listeners
tune-in button   "And the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up; and if he have committed sins, they shall be forgiven him."[James 5:15]
schd2
  1/50
Now Playing: William Marrion Branham - The Arrow Of God's Deliverance Shot From A Bow
Next Selection: William Marrion Branham - Prayer Line 57-02
  Gospel Music
Listeners
tune-in button   "Sing unto the LORD a new song, and his praise from the end of the earth, ye that go down to the sea, and all that is therein; the isles, and the inhabitants thereof."[Isaiah 42:10] 2/50
Now Playing: Unknown Artists - This Is The Day
Next Selection: Unknown - O Worship the King
Get the flash player to see these videos.
 
William Branham Videos (Total Views: 810,349)
Select thumbnail (and Language - work in progress)
English  French   Spanish

 
    Listeners
Interview
Wm Branham Interview - 53-0800
Prayer-Healine Line #1
Prayer-Healing Line1 - 53-0800
Deep Calleth Unto..
Wm Branham Sermon - 54-0624
    0/50
Viewed: 208,314
Viewed: 142,236
Viewed: 140,834
Healing Explained
How To receive Healing - 54-0624
Receiving Healing
Prayer Healing Line Prep - 54-0624
Prayer-Healing Line #2 Prayer Healing Line2 - 54-0624  
 
Viewed: 131,824
Viewed: 46,955
Viewed: 140,186
 
William Branham Sermon Library
Listeners
Tune-In to LWB 1/50  
 
  Dnešná hlavná kázeň
Plán
 
Poslucháčov
Vysielanie   "Ale vo dňoch hlasu siedmeho anjela, keď bude trúbiť, dokoná sa tajomstvo Božie, ako to zvestoval svojim sluhom prorokom."[Zjavenie 10:7]
schd7
  1/50
Teraz prehráva:  William Marrion Branham - Je len jedna Bohom vyhradená cesta
ďalší výber  William Marrion Branham - Dvere vo dverách

Vysielame Williama Branhama, “muža poslaného od Boha” s uzdraveniami a odhaleniami biblických tajomstiev s jedinečnou službou v našom veku.

Pre viac informácií kliknite sem na prihlásenie sa do nášho mesačného letáku zdarma.

Stiahnuť zadarmo súbor s  Otázkami a odpoveďami z Posolstva času konca: časť #1 |  časť 2  .(Počet stiahnutí:   510,898)

Pre ďalšie informácie navštívte stránku http://www.vecerne-svetlo.sk

Nech Pán Ježiš Kristus bohate žehná teba a tvojich milovaných, ako sa pripájaš k vysielaniu Living Word Broadcast.

LWB je venované všetkým, ktorí vyhliadajú zjavenie sa Pána ježiša Krista; vám dlžíme tieto tu použité materiály."Neopúšťajúc svojho shromaždenia, ako majú niektorí obyčaj, ale napomínajúc sa, a to tým viacej, čím viacej vidíte, že sa blíži ten deň."[Židom 10:25]."Takže nie je ničím ani ten, kto sadí, ani kto polieva, ale Bôh, ktorý dáva vzrast."[1 Korinťanom 3:7]
Copyright © 2002-2023 Living Word Broadcast. Všetky práva vyhradené. Copyright | Súkromie | Vylúčenie zodpovednosti | Zásluhy